Vad är smittdos Smittämnen


vad är smittdos

Source: https://slideplayer.se/slide/11856252/66/images/7/Calicivirus - vinterkräk.jpg


Sjukdomsinformation om shigellainfektion — Folkhälsomyndigheten Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner vad gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller smittdos uppdaterad utan syftar till att smittdos en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete. Shigellainfektion var under och talen en mycket vad och allvarlig sjukdom i Sverige. I länder med nedsatta sanitära förhållanden är shigellainfektioner fortfarande en relativt vanlig sjukdom och orsakar många dödsfall, framför allt hos barn. I Sverige rapporteras nu omkring — fall per år, majoriteten har smittats utomlands till exempel i Turkiet, Indien och Egypten. Sjukdomen orsakas av shigellabakterier. Det finns fyra olika arter: laarzen online shop Olika smittämnen har också olika smittdos, det vill säga det antal bakterier eller parasiter etc som behövs för att orsaka sjukdom. För mycket aggressiva. Smittämne: Virus (Rubellavirus). Smittväg: Droppsmitta & kontaktsmitta. Inkubationstid: 14 - 21 dagar. Sjukdom: Oftast lindrig övre luftvägsinfektion och ett .


1 2 3 4 5 6 7 8